Slovenski gorskokolesarski konzorcij nadaljuje zgodbo, ki jo je pred leti pričela Slovenska kolesarska pobuda

11 slovenskih organizacij s področja kolesarstva in turizma, ki so februarja 2014 podpisali pismo o nameri glede skupnega interesa po usklajenem in celovitem delovanju za načrtni razvoj gorskega kolesarstva in kolesarjenja, razvoj gorskokolesarskih poti, izobraževanja in usposabljanja gorskih kolesarjev ter spodbujanje priprave strokovne in znanstvene literature s tega področja v Sloveniji, je julija 2014 pristopilo k formalnemu organiziranju v obliki konzorcija.

Trenutno konzorcij odprimopoti.si združuje že 14 organizacij:
- Kolesarska zveza Slovenije
- KGK Volja - Slovenski gorniški klub Skala
- Regionalna destinacijska organizacija Gorenjska
- LTO Posočje Tolmin in Kobarid
- LTO Bovec
- Zavod za turizem Maribor-Pohorje
- RRA Koroška d.o.o.
- Pohodništvo in kolesarjenje GIZ
- Združenje slovenskih žičničarjev GIZ
- Zavod Aliansa
- Zbornica gorskih centrov, Gospodarska zbornica Slovenije
- Soča festival d.o.o.
- Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Ljubljana
- ŠTD Ojstra rida
- Orientacijska zveza Slovenije

Pri svojem delovanju se Slovenski gorskokolesarski konzorcij interesno intenzivno povezuje s Komisijo za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije.

Slovenska kolesarska pobuda

Slovenska kolesarska pobuda (SKP) je bila pobuda, ki je v skupnih interesih združuje: Komisijo za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije, Klub gorskih kolesarjev Volja, Kolesarsko zvezo Slovenije, Gospodarsko interesno združenje pohodništvo in kolesarjenje ter Regionalno razvojno agencijo za Koroško - RRA Koroška d.o.o.

SKP je imela ima svoje začetke v letu 2009, ko so predstavniki Kolesarske zveze Slovenije, Komisije za turno kolesarstvo pri PZS, KGK Volja in kolesarskega foruma Tabla napisali Peticijo za spremembo Uredbe o vožnji v naravnem okolju in v dobrem mesecu zbrali okoli 2600 podpisov. Peticijo so skupaj s spremnimi dokumenti (dopis, predlog sprememb) poslali na Ministrstvo za okolje in prostor. Predlagana sprememba je bila le prvi korak, saj je potrebno prilagoditi tudi zakone, ki naj ne bi vsebovali splošne prepovedi kolesarjenja. Zakon o Planinskih poteh in Zakon o gozdovih sicer formalno dopuščata kolesarjenje po označenih poteh in vlakah, vendar so postopki kompleksi in dolgotrajni.

Pobuda je bila aktivna v letu 2011 ob napovedani uveljavitvi Zakona o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, do uveljavitve katerega nikoli ni prišlo.

V letu 2011 je bila aktivno vključena v spremljanje priprave in dajanje pripomb na območne gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih območjih ter na conacijo gozdnega prostora z vidika primernosti za rekreacijo in turizem, ki jo je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. S skupnimi napori je uspelo, da je kolesarjenje potencialno dovoljeno tudi v t.i. coni B.

Leta 2014 so predstavniki Slovenske kolesarske pobude združili moči z drugimi predstavniki kolesarjev in turističnega gospodarstva v Sloveniji in se združili ob napovedanih zaostritvah in dodatnih omejitvah, ki jih je napovedoval osnutek Zakona o ohranjanju narave. Združitev moči se je poleg dajanja pripomb na osnutek zakona izrazila tudi v podpisu pisma o nameri po nadaljnjem sodelovanju.