Slovenski gorskokolesarski konzorcij

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
priporocila

 

 

RAZMERE V TUJINI

 

V Reviji Bicikel.com so bili leta 2014 v treh številkah objavljeni podrobnejši pregledi dobrih praks razvoja gorskokolesarskih poti v naravnem okolju v ZDA, na Škotskem in v Avstriji. >> pdf<<

Na delavnici 9. 5. 2013, ob javni predstavitvi končnega poročila raziskave "Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju - navade, značilnosti voženj in razumevanju problematike kolesarjenja v naravnem okolju pri slovenskih gorskih kolesarjih", so bili tudi javno predstavljeni. >>pdf<<

 

Leta 2011 je Državni zbor RS pripravil pregled ureditev voženj v naravnem okolju na območju Alp. Dokument vsebuje tudi določila za gorska kolesa. >>pdf<<

 

 

Italija

Vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju definirajo zakoni, kjer kolesa niso omenjena. Omenjeni zakoni veljajo na področju celotne Italije, lahko pa avtonomne regije sprejmejo dodatne zakone.


Furlanija-Julijska krajina / Friuli Venezia Giulia

Kolesarjenje je omejeno le v posameznih odločbah o naravnih parkih (na glavne poti in poti, ki so označene za kolesarjenje - npr. Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, Riserva naturale regionale della Val Rosandra …). Prav tako kolesarjenje ni omenjeno v 71.čenu v Zakonu o gozdovih (Norme in materia di risorse forestali), ki prepoveduje vožnjo in ustavljanje.

Viri:

Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie

Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra 

Norme in materia di risorse forestali

 

Veneto

Kolesarjenje je z zakonom dovoljeno na gozdno-pašnih poteh (sem spadajo med drugim tudi pohodne poti, mulatiere in gozdne vlake), razen po travnikih, pašnikih, smučiščih in planinskih poteh.

Vir: Uradna stran regije – s povezavami do zakonskih podlag

 

Trentino - Alto Adige

Lahko se kolesari po poteh, ki so širše od širine med sprednjo in zadnjo pesto in/ali ki imajo naklon manjši od 20 %. Vir (tudi povezave na zakonodajo).

Bolzano (Alto-Adige /Südtirol)

Kolesarjenje v naravnem okolju ni splošno prepovedano z zakonom. Prepovedano je le tam, kjer je to izrecno označeno (naravni parki, zaščitena vodna območja …), vir.

 

Švica

Pravica do prostega dostopa je v Švici zapisana v švicarskem civilnem zakoniku (nem: Zivilgesetzbuch, fr: Code civil) in vsakemu dovoljuje prost dostop do gozda in pašnikov, ki so last drugih, ter nabiranje divjih jagod, gob in ostalih majhnih sadežev v količini, ki so v skladu z lokalnimi navadami, razen če pristojni organ izda, v interesu kultur, posebne omejitve dostopa, vir.

Vsaka dežela lahko samostojno ureja režim uporabe kolesa na poteh v naravi. Celoten spisek zakonodaje je zbrala nemška organizacija DIMB.


Nemčija

Zvezni zakon o gozdu (Bundeswaldgesetz), 14. člen, in Zvezni zakon o varovanju narave (Bundesnaturschutzgesetz), 59. člen, določata, da je vožnja po cestah in poteh dovoljena. Vsa ostala pravila določajo posamezne zvezne dežele.

 

Pregled možnosti vožnje po posameznih zveznih deželah:

 

Dežela

Polja/Livade/Travniki

Gozd

Baden-Würtenberg

na določenih poteh

na poteh širših od 2 metrov

Bavarska

na določenih poteh (zvezni zakon: širše od 2 metrov)

na vseh cestah in potkah, razen tam kjer je to izrecno prepovedano

Berlin

na cestah in poteh

na cestah in poteh

Brandenburg

na cestah in poteh

na cestah in poteh

Bremen

na cestah in določenih poteh

na določenih poteh

Hamburg

na vseh poteh

na cestah in poteh

Hessen

njihovi zakonski predpisi ne urejajo kolesarjenja – le »premikanje. kolesarjenje se tolerira, dokler ni nevarnosti konfliktov

na utrjenih poteh (v suhih razmerah dovoljene »enoslednice«)

Mecklenburg - Predpomorjanska

na cestah in poteh

na cestah in poteh

Severno Porenje – Vestfalija

na cestah in poteh

na cestah in utrjenih poteh (pomeni: vso leto prevozno z vozilom = širina 3 metre)

Spodnja Saška

na javnih cestah in poteh

na javnih cestah in označenih poteh (kolesarske, pohodniške, rekreativne poti, kolovozi)

Porenje-Pfalška

njihovi zakonski predpisi ne urejajo kolesarjenja – le »premikanje. kolesarjenje se tolerira, dokler ni nevarnosti konfkliktov

na cestah in poteh (opomba: kot poti se ne štejejo pešpoti)

Posarje

na določenih poteh

na cestah in poteh

Saška

na določenih poteh

na cestah in poteh, ne na pešpoteh

Saška-Anhalt

na določenih poteh

ni regulacije

Schleswig-Holstein

na poteh

na gozdnih poteh

Turingija

na cestah in poteh

na cestah in utrjenih poteh

vir: Bike, 9/2010, str. 18-19, Delius Klasing Verlag GmbH (povzeto po DIMB)

 

 

Velika Britanija

 

Škotska

Pravica javnega dostopa so poti, po katerih se lahko premikajo vsi in vključuje tudi kolesarjenje. Kolesarjenje na trdnih površinah kot široke poti in kolovozi povzroča le malo problemov. Na ozkih poteh lahko kolesarjenje povzroča probleme za ostale ljudi, kot so pešci in konjeniki.

Viri:

www.outdooraccess-scotland.com/out-and-about/recreation-activities/cycling/
www.outdooraccess-scotland.com/legislation/
Zgodovina pravne ureditve javnega dostopa
Zakon o pravici javnega dostopa - Land Reform (Scotland) Act 2003::
Združenje za škotske pravice dostopa in poti

Anglija in Wales

Z razliko od Škotske je v Angliji in Walesu moč kolesariti le po konjskih poteh (bridleways).

Viri:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rights_of_way_in_England_and_Wales

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/37

 

 

Švedska

Lahko kolesarite po deželi in po zasebnih cestah. Vendar ne kolesarite čez dvorišče hiš, po obdelovalnih površinah in po površinah, ki jih je lahko poškodovati. Kolesarjenje je dovoljeno na zasebnih cestah; lastniki ne smejo postavit označb za prepoved kolesarjenja.

Splošna prepoved kolesarjenja po tekaških ali planinskih poteh ne obstaja.
Vir:

http://www.naturvardsverket.se/en/In-English/Start/Enjoying-nature/The-right-of-public-access/The-Right-of-Public-Access--what-is-allowed/Cycling/

 

Norveška

Vsaka oseba ima pravico do dostopa do in prehod skozi neobdelana zemljišča ves čas leta, pod pogojem, da je izkazana pozornost in skrbnost. Enako velja za dostop in prehod na konju ali s tovornim konjem, sanmi, kolesom in podobno po cestah in poteh skozi neobdelana zemljišča in na vseh neobdelanih gorskih območjih, pod pogojem, da občina, s soglasjem lastnika ali uporabnika, ni prepovedala tak prehod na določenih progah. Odločitev občine mora potrditi guverner občine.

Za motorni promet v neobdelanem območju velja zakon o motornem prometu na neobdelanih zemljiščih in vodotokov (zakonska podlaga)
Viri:

http://www.environment.no/Topics/Outdoor-recreation/
http://www.environment.no/Topics/Outdoor-recreation/Activities/

 

Finska

Podobno kot Švedska in Norveška – kolesarjenje je splošno dovoljeno, vir.

2012 Pokrovitelj PLENUM, Site by Tkavc & Geotips